A továbbiakról hivatalos értesítést követően tájékoztatjuk a Kedves Szülőket

Legfrissebb híreink:

 

 

 

 

 

 


 „Joggal hihetjük, hogy az emberiség jövője azok kezében van, akik fel tudják tárni az utánuk következő nemzedékeknek az élet és a remény forrásait.”

 

A Kertvárosi Katolikus Óvoda nevelőtestülete célul tűzte ki a gyermekeket megillető jogként a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatását, az egyenlő hozzáférés biztosításával, melynek kialakulása születéstől kezdve egészen az ifjúkorig tart.

 

Gyermekközpontú óvodai nevelésünk során a gondoskodó, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, sokoldalú tevékenységek biztosítására törekszünk.

 

Gyermekeink közül sokan a katolikus óvodában szerzik első vallásos ismereteiket, ahol a játék – mint a gyermek elsődleges tevékenysége –, a munka, a tanulás és a közösségformálás sajátos világszemlélettel történik. 

 

A gyermekek nevelése elsősorban a családok feladata, így az óvodai nevelésünk során a családok nevelési kultúráját tiszteletben tartjuk, ugyanakkor szükségét érezzük annak, hogy feltárjuk számukra: a gyermek Isten ajándéka, szüleinek semmivel nem pótolható kincse.  „Nagy a tét, hiszen a család értéke elleni minden támadás az emberiség valódi javai elleni támadás.”[1] 

 

Alapelvként fogalmazódik meg a gyermeki tevékenység szabadsága, az ezzel járó felelőssége. 

 

A Kertvárosi Katolikus Óvoda Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város azon óvodája, mely fenntartótól függetlenül a település közoktatási struktúrájában szerepet kap. Olyan nevelési-oktatási céllal létrehozott intézménykomplexum része, ahol egymás mellé épült bölcsöde, óvoda, általános iskola és középfokú intézmény.

 

A különböző társadalmi összetételű környezet határozta meg az óvodánkkal szemben támasztott célokat és követelményeket. Az óvoda jelenlegi arculata megfelel a szülők elvárásainak. Ennek megítéléséhez segítséget kaptunk a szülők által kitöltött kérdőívek válaszaiból, melyek azt tükrözték, hogy szülők 60 % – a  ismeri, 36 % -a  részben és 4%- a  nem tájékozott a nevelési feladatainkról. 

 

Kiemelik rugalmasságunkat, nyitottságunkat az új módszerek iránt. Meglátásunk szerint családias légkör, esztétikus környezet és gyermekközpontúság érvényesül óvodánkban. Elvárják tőlünk, hogy a nálunk nevelt gyermekek 6-7 éves korukra megfeleljenek az iskolai feladatok ellátására.

 

Továbbra is igénylik a nyílt napokat, a közös családi rendezvényeket. Örömmel segítenek a közös programok megszervezésében. 

 

Intézményünk a város legnagyobb óvodája 1974.-ben épült 4 csoportszobával, 100 férőhellyel. Ez a férőhely az évek során nem tudta kielégíteni a létszámigényeket, hiszen a városnak ez a része akkoriban indult fejlődésnek. Ezért 1977.-ben újabb négy csoportszobával, további 100 férőhellyel bővült, amelyhez szolgálati lakás tartozik. 

 

Az utóbb készült épületszárnyban ideális méretű tornaterem és nagy zsibongó áll rendelkezésünkre, a mindennapok tevékenységei során. 

 

Nyolc foglalkoztató található, ahol osztott, és a gyermeklétszám alakulásának függvényében részben osztott szervezeti formában működő csoportok vannak. Elegendő hely jut gyermekinknek a változatos tevékenységekre. A környezet esztétikájának megteremtésében egyéni, autonóm módon az intézmény dolgozói maximálisan eleget tesznek, ennek köszönhetően valamennyi csoportszoba sajátos atmoszférát mutat.

 

Óvodánk lakótelepi óvoda, ám mégsem hordozza magában a lakótelepekre jellemző tulajdonságokat, hiszen a terület elnevezéséhez igazodva „kertvárosias” jellegű, zöld övezetben helyezkedik el. Névválasztásunk során is szem előtt tartottuk mindezt. 

 

Udvarunk fás, ligetes, részben füves. A virágzó fák, árnyat adó lombok meghitt biztonságot jelentenek az egyébként zaklatott világban élő emberek gyermekeinek. Telepítése, elrendezése ideális a céljaink megvalósításához, területi nagysága, berendezése gazdag játék és mozgáslehetőséget kínál. A lassan 50 évvel ezelőtt átadott óvoda e tekintetben ma is a kor elvárásainak megfelelő módon van berendezve. 

 

A szomszédos művésztelep jó lehetőséget kínál a művészeti neveléssel összefüggő feladatok megvalósítására. A Kása erdőben tett séták a természeti környezet megismerését, megszerettetését, védelme fontosságának tudatosítását biztosítják.

 

 2007. márciusa nagy fordulópontot jelentett az életünkben, hiszen akkor döntött Hódmezővásárhely M. J. V. Közgyűlése arról, hogy 2007. augusztus 31.-től a Szeged –

 

Csanádi Egyházmegye kezelésébe adja az óvodát.

 

„A fenntartóváltás kezdeményezője Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök volt, aki szerint a helyi katolikus közösségi élet kibontakozásának új távlatai nyílhatnak meg.”[2]

 

„Meggyőződésem, hogy a fenntartóváltás jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény egy stabil értékrenddel bővülő, a jelenleginél is magasabb színvonalú oktatás-nevelést nyújtson a város tehetséges gyermekei számára.”(Dr. Lázár János Polgármester)

 

Nevelőtestületünk a pedagóguspálya iránti elhivatottsága mellett, Isten általi különleges megbízatásként éli meg azt a lehetőséget, hogy Jézus munkatársaiként a katolikus egyház, mint a legnagyobb történelmi egyház értékeit közvetítse. 

 

Sajnos a mai felzaklatott világunkban félre csúszott az emberi értékrend. A pénz utáni küzdelemben csorbát szenvednek az emberi kapcsolatok, az egymásra való odafigyelés, a szeretet, s a legfőbb emberi érték a tudás. 

 

S hogy mekkora érték a szeretet?  A legjobb pedagógiai módszer, hiszen szeretetteljes légkörben válik nyitottá a gyermek minden ismeret befogadására. 

 

„Hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.”